invisible transition line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

invisible transition line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm invisible transition line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của invisible transition line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • invisible transition line

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường rẽ đường không nhìn thấy