insurance proceeds nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

insurance proceeds nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm insurance proceeds giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của insurance proceeds.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • insurance proceeds

    * kinh tế

    tiền bồi thường bảo hiểm