indication sign nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indication sign nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indication sign giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indication sign.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • indication sign

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tín hiệu chỉ dẫn