indication primitive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indication primitive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indication primitive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indication primitive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • indication primitive

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    gốc chỉ thị