indication meter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indication meter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indication meter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indication meter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • indication meter

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chỉ thị kế