indication error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indication error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indication error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indication error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • indication error

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  sai số chỉ báo

  sao số chỉ

  điện tử & viễn thông:

  sai số chỉ thị