indication of priority nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indication of priority nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indication of priority giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indication of priority.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • indication of priority

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự chỉ báo ưu tiên