indication of source nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indication of source nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indication of source giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indication of source.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • indication of source

    * kỹ thuật

    sự chỉ dẫn nguồn