indication range nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indication range nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indication range giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indication range.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • indication range

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    khoảng chỉ báo

    khoảng chỉ thị