indication of interest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indication of interest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indication of interest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indication of interest.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • indication of interest

    * kinh tế

    dấu hiệu quan tâm