indication of duration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indication of duration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indication of duration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indication of duration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • indication of duration

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự chỉ báo thời hạn