independent financial adviser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

independent financial adviser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm independent financial adviser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của independent financial adviser.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • independent financial adviser

    * kinh tế

    cố vấn tài chính độc lập

    tư vấn tài chính độc lập