hood ornament nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hood ornament nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hood ornament giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hood ornament.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hood ornament

    an ornament on the front of the hood of a car emblematic of the manufacturer

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).