hans c. j. gram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hans c. j. gram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hans c. j. gram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hans c. j. gram.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hans c. j. gram

    Similar:

    gram: Danish physician and bacteriologist who developed a method of staining bacteria to distinguish among them (1853-1938)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).