hans holbein nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hans holbein nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hans holbein giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hans holbein.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • hans holbein

  Similar:

  holbein: German painter and engraver noted for his portraits; he was commissioned by Henry VIII to provide portraits of the English king's prospective brides (1497-1543)

  Synonyms: Holbein the Younger

  holbein: German painter of religious works (1465-1524)

  Synonyms: Holbein the Elder

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).