hans zinsser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hans zinsser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hans zinsser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hans zinsser.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hans zinsser

    Similar:

    zinsser: United States bacteriologist who helped develop immunization against typhus fever (1878-1940)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).