hans christian andersen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hans christian andersen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hans christian andersen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hans christian andersen.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hans christian andersen

    Similar:

    andersen: a Danish author remembered for his fairy stories (1805-1875)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).