hansomcab nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hansomcab nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hansomcab giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hansomcab.

Từ điển Anh Việt

  • hansomcab

    /'hænsəm/ (hansomcab) /'hænsəm'kæb/

    * danh từ

    xe ngựa hai bánh (người điều khiển ngồi cao ở phía sau, thông dụng ở Anh khoảng 1835)