fund of funds nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fund of funds nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fund of funds giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fund of funds.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fund of funds

    * kinh tế

    quỹ của nhiều quỹ