financial guarantee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

financial guarantee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm financial guarantee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của financial guarantee.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • financial guarantee

    * kinh tế

    sự đảm bảo tài chính