estimate probable expenditure (and income) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

estimate probable expenditure (and income) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm estimate probable expenditure (and income) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của estimate probable expenditure (and income).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • estimate probable expenditure (and income)

    * kỹ thuật

    điện:

    dự toán chi phí