draft tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

draft tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm draft tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của draft tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • draft tube

    * kỹ thuật

    ống hút

    ống thổi

    ống thông gió