draft gage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

draft gage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm draft gage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của draft gage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • draft gage

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thông kế