cue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cue.

Từ điển Anh Việt

 • cue

  /kju:/

  * danh từ

  (sân khấu) vĩ bạch (tiếng cuối cùng của một diễn viên dùng để nhắc diễn viên khác nói, làm động tác hoặc ra sân khấu)

  sự gợi ý, sự ra hiệu; lời nói bóng, lời ám chỉ; ám hiệu

  to give someone the cue: nhắc ai, ra hiệu cho ai, nói bóng với ai

  to take one's cue from aomebody: theo sự ra hiệu của ai mà làm theo

  (điện ảnh) lời chú thích

  (rađiô) tín hiệu

  vai tuồng (được nhắc ra sân khấu)

  cách xử lý thích hợp; hành động thích hơn

  (thông tục) tâm trạng

  to be not in the cue for reading: không thấy hứng đọc sách

  * danh từ

  gậy chơi bi-a

  tóc đuôi sam

 • cue

  (Tech) tín hiệu báo, dấu hiệu; lệnh gọi; đề tựa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cue

  an actor's line that immediately precedes and serves as a reminder for some action or speech

  sports implement consisting of a tapering rod used to strike a cue ball in pool or billiards

  Synonyms: cue stick, pool cue, pool stick

  Similar:

  clue: evidence that helps to solve a problem

  Synonyms: clew

  discriminative stimulus: a stimulus that provides information about what to do

  prompt: assist (somebody acting or reciting) by suggesting the next words of something forgotten or imperfectly learned

  Synonyms: remind