cue sheath nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cue sheath nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cue sheath giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cue sheath.

Từ điển Anh Việt

  • cue sheath

    (Tech) biển báo