cue-ball nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cue-ball nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cue-ball giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cue-ball.

Từ điển Anh Việt

  • cue-ball

    * danh từ

    hòn bi-a bị gậy bi-a đẩy