cueist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cueist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cueist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cueist.

Từ điển Anh Việt

  • cueist

    /'kju:ist/

    * danh từ

    người chơi bi-a