corpus sternum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corpus sternum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corpus sternum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corpus sternum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • corpus sternum

    Similar:

    gladiolus: the large central part of the breastbone

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).