corpus christi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corpus christi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corpus christi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corpus christi.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • corpus christi

    Thursday after Trinity Sunday; first celebrated in 1246

    a city in southern Texas on an arm of the Gulf of Mexico

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).