complete units nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complete units nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complete units giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complete units.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • complete units

    * kinh tế

    đơn vị sản xuất trọn bộ