complete f6 set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complete f6 set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complete f6 set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complete f6 set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • complete f6 set

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tập hợp dạng f6 hoàn toàn