carl maria von weber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carl maria von weber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carl maria von weber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carl maria von weber.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).