calculated effective area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calculated effective area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calculated effective area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calculated effective area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • calculated effective area

  * kỹ thuật

  điện:

  diện tích hiệu dụng tính toán

  điện lạnh:

  tiết diện tính toán hiệu dụng