brush turkey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brush turkey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brush turkey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brush turkey.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • brush turkey

    black megapode of wooded regions of Australia and New Guinea

    Synonyms: Alectura lathami

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).