bright meter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bright meter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bright meter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bright meter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bright meter

    * kỹ thuật

    dụng cụ đo độ sáng