brighten nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brighten nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brighten giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brighten.

Từ điển Anh Việt

 • brighten

  /'braitn/

  * ngoại động từ

  làm sáng sủa, làm tươi sáng, làm rạng rỡ, làm tươi tỉnh

  these flowers brighten the room: những bông hoa này làm cho căn phòng rạng rỡ lên

  to brighten someone's face: làm cho (ai) tươi tỉnh rạng rỡ lên

  làm sung sướng, làm vui tươi

  to brighten the life of the people: làm cho đời sống của nhân dân sung sướng

  đánh bóng (đồ đồng)

  * nội động từ

  bừng lên, hửng lên, rạng lên, sáng lên

  to sky is brightening: trời đang hừng sáng

  vui tươi lên, tươi tỉnh lên (người...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • brighten

  * kinh tế

  làm sáng

  làm trắng

  làm tươi sáng

  * kỹ thuật

  đánh bóng

  láng bóng mặt ngoài

Từ điển Anh Anh - Wordnet