darken nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

darken nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm darken giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của darken.

Từ điển Anh Việt

 • darken

  /'dɑ:kən/

  * ngoại động từ

  làm tối, làm u ám (bầu trời)

  làm sạm (da...)

  làm thẫm (màu...)

  làm buồn rầu, làm buồn phiền

  * nội động từ

  tối sầm lại (bầu trời)

  sạm lại (da...)

  thẫm lại (màu...)

  buồn phiền

  to darken counsel

  làm cho vấn đề rắc rối

  not to darken somebody's door again

  không đến nhà ai nữa, không đến quấy rầy nhà ai nữa, không bén mảng đến nhà ai nữa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • darken

  * kỹ thuật

  làm đen

  làm tối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • darken

  become dark or darker

  The sky darkened

  Antonyms: lighten

  tarnish or stain

  a scandal that darkened the family's good name

  make dark or darker

  darken a room

  Antonyms: brighten