brightener nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brightener nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brightener giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brightener.

Từ điển Anh Việt

 • brightener

  xem brighten

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • brightener

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  tác nhân làm sáng

  tác nhân làm trong