boding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boding.

Từ điển Anh Việt

 • boding

  /'boudiɳ/

  * danh từ

  điềm, triệu

  linh tính

  * tính từ

  báo trước, báo điềm (gở...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet