foreboding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

foreboding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm foreboding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của foreboding.

Từ điển Anh Việt

 • foreboding

  /fɔ:'boudiɳ/

  * danh từ

  sự báo trước, điềm

  sự có linh tính (về một điềm gở)

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự đoán trước, lời tiên đoán

  * tính từ

  báo trước, điềm (gở...)

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) tiên đoán, tiên tri

Từ điển Anh Anh - Wordnet