bawd nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bawd nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bawd giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bawd.

Từ điển Anh Việt

  • bawd

    /bɔ:d/

    * danh từ

    trùm nhà thổ

    chuyện tục tĩu dâm ô

Từ điển Anh Anh - Wordnet