bass response nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bass response nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bass response giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bass response.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bass response

  * kỹ thuật

  đáp tuyến trầm

  độ nhạy âm trầm

  toán & tin:

  sự đáp ứng âm trầm