barbed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

barbed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm barbed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của barbed.

Từ điển Anh Việt

  • barbed

    /'bɑ:bd/

    * tính từ

    có ngạnh; có gai

    barbed wire: dây thép gai

Từ điển Anh Anh - Wordnet