ammonia escape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ammonia escape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ammonia escape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ammonia escape.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ammonia escape

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  sự thất thoát amoniac

  sự thoát hơi amoniac

  thất thoát amoniac

  thoát hơi amoniac