ammonia characteristics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ammonia characteristics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ammonia characteristics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ammonia characteristics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ammonia characteristics

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  các đặc tính amoniac

  các tính chất của amoniac

  đặc tính amoniac

  tính chất của amoniac