agreed text nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agreed text nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agreed text giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agreed text.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agreed text

    * kinh tế

    văn bản đã thỏa thuận