agreed-upon procedures engagement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agreed-upon procedures engagement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agreed-upon procedures engagement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agreed-upon procedures engagement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agreed-upon procedures engagement

    * kinh tế

    việc áp dụng các quy trình đã thỏa thuận