agreed sum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agreed sum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agreed sum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agreed sum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agreed sum

    * kinh tế

    số tiền thỏa thuận