agreed (export) restraint limit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agreed (export) restraint limit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agreed (export) restraint limit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agreed (export) restraint limit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agreed (export) restraint limit

    * kinh tế

    mức giới hạn (xuất khẩu) đã thỏa thuận