agreed bid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agreed bid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agreed bid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agreed bid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agreed bid

    * kinh tế

    chào giá được ủng hộ